per jaar 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
gas 5669 4469 3438 2516 2204 2246 2115 2446 2414 2443 2497 2435 2500 2476 2517 2590 2464 2675 2813 2737 2957 2856 2578 2224 2063 2117 1818 2137 2058 1966 1902 1708 2029 2113 2263 1974 1975 2378 1953 1850 1709 1613 1442 1427 1250 1362 490 #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!   gas
stroom 3341 3468 3008 2870 2737 2402 2617 2374 2438 2611 2872 3405 3164 3474 3750 3750 3865 4587 4249 4035 4008 4713 5140 4165 4727 5121 5274 5170 5707 5564 5121 5184 5022 4777 4953 4857 4899 4418 4120 4357 4687 4695 4739 4794 4611 3249 1017 #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!   stroom
water 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 160 125 102 104 121 126 135 138 138 128 118 128 131 124 119 123 113 110 98 122 118 116 115 125 31 #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!   water
  gas 70 gas 80 gas 90 gas 00 gas 10 gas 20   gemiddeld   Gas Stroom Water Werkelijk gebruik  Rij 116                    
                  197x 4023 3172 159
oktober 313 152 195 131 132 99 oktober 170 198x 2378 2809 159
november 532 272 317 238 209 148 november 286 199x 2589 4272 151
december 657 323 410 332 277 202 december 367 200x 2011 5189 127
januari 635 426 433 354 299 225 januari 395 201x 1757 4353 115
februari 476 297 332 308 272 196 februari 313 202x 206 474 17
maart 446 296 321 262 238 192 maart 292
april 293 186 206 156 138 166 april 191
mei 145 99 122 77 78 102 mei 104
juni 119 78 71 42 29 15 juni 59
juli 119 62 51 28 18 14 juli 49
augustes 111 60 48 29 21 15 augustes 47
september 179 81 83 54 46 30 september 79
Totaal 4023 2330 2589 2011 1757 1404    
                 
  Stroom 70 stroom80 stroom90 stroom00 stroom10 stroom20   gemiddeld
oktober 424 309 360 428 381 306 oktober 368
november 272 238 370 448 379 334 november 340
december 354 296 398 553 433 371 december 401
januari 299 271 395 488 406 366 januari 371
februari 263 238 358 423 349 292 februari 320
maart 277 246 381 442 371 275 maart 332
april 233 214 342 407 346 235 april 296
mei 208 204 341 403 337 227 mei 286
juni 203 199 335 373 333 195 juni 273
juli 228 204 357 422 340 195 juli 291
augustes 238 202 315 414 347 221 augustes 290
september 174 190 319 389 333 238 september 274
Totaal 3172 2809 4271 5189 4353 3255    
                 
  water70 water80 water90 water00 water10 water20   gemiddeld
oktober 8 8 9 10 10 11 oktober 9
november 14 14 13 10 10 10 november 12
december 15 15 14 11 10 11 december 13
januari 13 13 12 11 10 10 januari 11
februari 13 13 12 10 9 10 februari 11
maart 13 13 13 11 10 11 maart 12
april 13 13 12 11 9 9 april 11
mei 14 14 13 10 9 11 mei 12
juni 15 15 14 11 9 10 juni 12
juli 14 14 14 12 10 11 juli 12
augustes 14 14 13 11 10 11 augustes 12
september 13 13 12 11 9 10 september 11
totaal 159 159 151 127 115 125    
Gemiddelde 13 13 13 11 10 10   12
Opbrengst zonnepanelen panelen                    
  2019 2020 2021 2022_ 2023_ 2024_ 2025_ 2026_ 2027_ 2028_ 2029_ 2030_
Oktober   171 146 165                
November   60 68 60                
December   45 30                  
Januari   43 52                  
Februari 131 107 146                  
Maart 237 341 286                  
April 534 568 475                  
Mei 599 682 505                  
Juni 670 602 649                  
Juli 604 556 550                  
Augustes 560 501 465                  
September 328 346 301                  
A Totaal 3663 4022 3673 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemiddeld 131 43 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geleverd aan  Enie stroom                    
  2019_ 2020_ 2021_ 2022_ 2023_ 2024_ 2025_ 2026_ 2027_ 2028_ 2029_ 2030_
Oktober   81 63 78                  
November   14 21 26                
December   5 3                  
Januari   6 12                  
Februari 67 44 69                  
Maart 119 214 167                  
April 372 410 328                  
Mei 409 501 319                  
Juni 460 420 465                  
Juli 402 384 371                  
Augustes 355 330 311                  
September 221 224 167                  
C Totaal 2405 2633 2296                  
Gemiddeld 67 5 3                  
Max 460 501 465
Meterstanden  gebruik gas                    
Koldakker 2019_ 2020_ 2021_ 2022_ 2023_ 2024_ 2025_ 2026_ 2027_ 2028_ 2029_ 2030_
oktober 398 293 89 108                
november 410 324 127 169                
december 463 397 191                  
januari 411 421 225                  
februari 313 255 196                  
maart 303 279 192                  
april 237 213 166                  
mei 206 194 102                  
juni 190 187 15                  
juli 207 193 14                  
augustes 205 227 15                  
september 193 239 30                  
A Totaal 3536 3222 1362                  
Gemiddelde 295 269 114                  
Werkelijk gebruik 2019_ 2020_ 2021_ 2022_ 2023_ 2024_ 2025_ 2026_ 2027_ 2028_ 2029_ 2030_
A.opbrenst zon 3663 4022 3673                  
B.van leverancier 3536 3222 1362                  
C.retour geleverd 2405 2633 2296                  
D=B-C nota Engie 1131 589 -934                  
A+D= Gebruik 4794 4611 2739                  
Meterstanden  gebruik Regen meter                    
Koldakker 2019_ 2020_ 2021_ 2022_ 2023_ 2024_ 2025_ 2026_ 2027_ 2028_ 2029_ 2030_
oktober   102,00 113 106                
november   76,00 41,7 47                
december   10,00 106,9                  
januari   50,00 80,6                  
februari   159,00 34,5                  
maart   47,00 63,4                  
april   6,00 49,8                  
mei   18,00 106,4                  
juni   72,00 74,2                  
juli   106,00 111                  
augustes 56 122,00 82                  
september 52 71,00 45                  
A Totaal 108 839 909 153                
Gemiddelde 54 70 76 77