Gebouwen Martini Ziekenhuis Groningen; in verleden en heden
Start |Tijdspad | 1800 1900 | Fusie 1991| Huidige gebouwen | 2000 2001 2002 2003 2004,2005,2006,2007 2008 2009 2010 2011
Huidge gebouwen ||Ketwich 2002 |  2003 | 2004 |  2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Ketwich gebouw   |   Archeologisch onderzoek   |   Aanleg wijk Helpermaar
ketwich 2007
        

Bezoekers
 &
Bert Klok
 Op deze plaats wordt de nieuwe wijk wijk Helpermaar aangelegd Fijko houdt de aanleg een beetje bij

====================================================================================
 19/04/2007 Archeologisch onderzoek Van Ketwich uitgebreid
Het archelogisch onderzoek op Van Ketwich is uitgebreid. Afgelopen herfst is een beperkt archeologisch onderzoek gedaan en op grond van de bevindingen van toen gaat men nu in het gehele gebied (een paar duizend vierkante meter) dieper en uitgebreider onderzoek doen. De bovenlaag wordt verwijderd met graafmachines en vanaf volgende week start het dieper uitgraven. Met het afgraven van de bovenlaag is reeds gestart. Het is gebruikelijk dat een projectontwikkelaar bij een nieuwbouwproject eerst archeologisch onderzoek laat doen.
 13/06/2007 (van  intranet MZ)
Deze ochtend was wethouder De Vries bij Lokatie van Ketwich aanwezig bij het opgraven van het vooralsnog oudste in Groningen gevonden huis. Op de plek waar binnenkort de woonwijk Helpermaar wordt gebouwd, is een 2600 jaar oud woonstalhuis gevonden. De gemeente Groningen biedt donderdagochtend 14 juni belangstellenden de mogelijkheid het opgravingsterrein onder begeleiding van de stadsarcheoloog te bezoeken. Er zijn twee rondleidingen van ongeveer een half uur. De start van de eerste rondleiding is om ...
 
 14/06/2007 Rondleiding


 27/08/2008 Wassen van de grond NA onderzoek