Gebouwen Martini Ziekenhuis Groningen; in verleden en heden
Start |Tijdspad | 1800 1900 | Fusie 1991| Huidige gebouwen | 2000 2001 2002 2003 2004,2005,2006,2007 2008 2009 2010 2011
Huidge gebouwen ||Ketwich 2002 |  2003 | 2004 |  2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Boomkap   |   Verplaatsen bomen   |   Hoofdingang en parkeerplaatsen   |   Herfstuitzicht ZHW   
ketwich 2005
        

Bezoekers
Foto's van Tjipke Faber en Barry Smit
Boomkap Tuinen LvK, met name achter zusterhuis West Maart 2005

Augustus 2005, een mooie wilde tuin